POMIAR

Ofertę ELKOM  dopełniają pomiary instalacji elektrycznych okresowych i po wykonawczych oraz przeglądy odbiorcze i okresowe obiektów (w tym roczne i pięcioletnie). Każdy klient otrzymuje pełną dokumentację w formie protokołów pomiarowych sporządzonych zgodnie z przeprowadzonymi badaniami. Dzięki posiadanej bazie sprzętowej wykonujemy wszelkie niezbędne pomiary instalacji elektrycznych niskich napięć.

Zakres prac kontrolno-pomiarowych:

 • pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń,
 • pomiary rezystancji kabli i przewodów,
 • pomiary rezystancji uziemień,
 • pomiary impedancji pętli zwarcia,
 • pomiary instalacji odgromowych,
 • badania wyłączników różnicowoprądowych,
 • pomiary natężenia oświetlenia,
 
 
 • przeglądy pięcioletnie instalacji elektrycznych,
 • pomiary mocy, prądów i napięć, poboru energii,
 • badanie obciążeń linii zasilających,
 • pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych,
 • pomiary rezystancji uziemienia, rezystywności gruntu,
 • pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych,
 • badania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym,
 • badania skuteczności ochrony oraz szybkiego wyłączania,
 • pomiary natężenia oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
 

PRACUJEMY DLA WAS

Wierzymy, że nasze kompetencje i zrealizowane projekty otworzą przed nami pole do współpracy. Dopasujemy Twoje potrzeby do naszych rozwiązań, gwarantując skuteczność i najwyższy standard usług. Zapraszamy serdecznie do kontaktu.