Oddziały banków PKO BP

 • Electrician.
 • Service man at work using his tools from toolbox.
 • handsome young construction worker with his commercial van on background
 1. 1
 2. 2
 3. 3

NASZA REALIZACJA:

 • projektowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych,
 • prefabrykacja skrzynek rozdzielczych i sterowniczych,
 • pomiary pomontażowe,
 • montaże instalacji elektrycznych na obiektach przemysłowych, rafineriach, stoczniach, budownictwie,
 • produkcja konstrukcji kablowych aluminiowych i stalowych,
 • wycinanie techniką diamentową w żelbetonach otworów o dużych średnicach,

BANK PKO BP

Bank został utworzony 7 lutego 1919 dekretem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, jako Pocztowa Kasa Oszczędności. Pierwszym celem PKO stało się wprowadzenie do obiegu polskiego złotego zamiast marki polskiej (jako pochodnej marki niemieckiej). Jest bankiem uniwersalnym, obsługującym zarówno osoby fizyczne, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i wielkie korporacje. Jest liderem grupy kapitałowej, w której skład obok samego banku wchodzą spółki zależne, współzależne i stowarzyszone z bankiem. Działają one przede wszystkim w obszarze rynku finansowego, uzupełniając ofertę banku o takie produkty i usługi jak leasing, rozliczenia elektroniczne dokonywane za pomocą kart, faktoring czy fundusze inwestycyjne (TFI) i emerytalne. PKO Bank Polski kontrolowany jest przez Skarb Państwa, który posiada w nim 29,43% udziałów.

 

STRONA INTERNETOWA